Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Основні напрямки діяльності

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

на 2013-2014н.р.

 

 У відповідності до основних документів, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальної декларації прав людини, Декларації прав дитини, Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,державних документів щодо реформування сучасної освіти, обласного науково-методичного проекту  на період 2010-2015 років та міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Дніпродзержинська діяльність школи направлена на здійснення завдань поставлених педагогічною проблемою

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

 

Науково-методичний проект школи:

«Запровадження інноваційних навчально-виховних технологій,

спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу»

  

Основними напрямками роботи педагогічного колективу школи є:

 

1. Cтворення  оптимальних умов  для навчання кожного учня, відповідності навчально-виховного процесу  до здібностей, нахилів, потреб учнів, підвищення особистої відповідальності учителя за  ефективність навчально-виховного процесу.

 

2. Забезпечення   особистісного зростання та розвитку творчого потенціалу учнів  шляхом активізації самостійної роботи школярів, активного використання інформаційних технологій, технологій продуктивного навчання.

 

3. Формування в учнів позитивної мотивації навчання, сприяння розвитку,  самосвідомості та оволодінню стратегією життєвого   проектування та самореалізації  особистості.

 

4. Спрямування  змісту навчально-виховного процесу на відродження національної  духовності: мови, історії, культури.  Вдосконалення роботи  шкільного музею історії  селища Романкова.

 

5. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих  технологій освітнього процесу.

 

6. Підвищення освітнього рівня педпрацівників, активізація  творчої активності  педагогів,   спрямування  діяльності   на самоосвіту, створення  можливості для  особистісного та  професійного зростання педагогічних  кадрів.

 

 


Навчальний план комунального закладу «Середня загальноосвітня школа

№27»  складено на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-денний робочий тиждень) відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013р. №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013-2014 н.р.».

 Кількість класів в закладі  – 12:  І ступеня – 6; ІІ ступеня – 5;ІІІ ступеня – 1.

10 клас   не заплановано у зв’язку  з недостатньою  кількістю учнів.    

Загальна кількість учнів –299. 

 

 Реалізація варіативної складової навчальних планів здійснена у відповідності до рекомендацій МОНмолодьспорт щодо розроблення навчальних планів (Лист МОНмолодьспорт від 20.05.2013р. №1/9-349).