Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Інформація для батьків майбутніх першокласників

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

 

 24. 09. 2014 року                 м. Дніпродзержинськ                                 №281

 

 

Про організацію прийому

дітей до перших класів

ЗНЗ міста в 2015 році

 

Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей
і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)» з метою забезпечення права на освіту та належної організації та проведення прийому дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста в 2015 році
НАКАЗУЮ:

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Забезпечити роботу щодо перепису та вивчення контингенту дітей, які проживають на закріплених за закладами територіях, з метою їх прийому до перших класів у 2015 році.

1.2. Здійснити якісне проведення обліку дітей 5 – 7 років; сприяти реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей 6 – 7 років, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

1.3. Забезпечити організований прийом дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечивши першочерговий прийом дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

З 01.01.2015

1.4. До 1 класів ЗНЗ зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

1.5. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання
в школі.

1.6. Прийом дітей до 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів (крім спеціалізованих) здійснювати:

- на безконкурсній основі;

- до 01.04.2015 – відповідно до території обслуговування;

- з 01.04.2015 – з території обслуговування інших ЗНЗ у випадку, якщо
є вільні місця (після забезпечення місцями в 1-х класах дітей, які проживають на закріплених за закладами територіях).

1.7. Довести до відома батьків порядок та терміни прийому дітей до перших класів, розмістивши їх на інформаційних стендах, на сайтах навчальних закладів тощо.

До 01.11.2014

1.8. Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо обов’язковості здобуття дітьми 6 – 7 років повної загальної середньої освіти, дотримання законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну і кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Постійно

1.9. Організувати в період до 10.01.2015 року роботу шкіл майбутніх першокласників виключно у відповідності до вимог чинного законодавства
про освіту, видати відповідні накази та призначити відповідальних за цю ділянку роботи.

1.10. Залучати до роботи з майбутніми першокласниками та їх батьками вчителів початкової школи, практичних психологів закладів освіти.

2. Директорам гімназії №11, колегіуму №16:

2.1. Забезпечити організований прийом дітей до перших класів відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», Положення про загальноосвітній навчальний заклад на підставі Статуту навчального закладу та Правил конкурсного приймання, що схвалені педагогічною радою і радою навчального закладу та затверджені директором навчального закладу за погодженням
з управлінням освіти і науки міської ради.

2.2. Довести до відома батьків Правила конкурсного приймання до спеціалізованих шкіл та умови і терміни проведення конкурсу шляхом розміщення їх на інформаційних стендах у приміщеннях навчальних закладів, на сайтах закладів, через місцеві засоби масової інформації не пізніше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсу.

2.3. Організувати з 01 квітня 2015 року роботу педагогічних комісій
з приймання дітей до 1 класу. Чисельність комісії не повинна перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

2.4. Співбесіду з дитиною, яка вступає до першого класу, проводити лише в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Тривалість співбесіди
не повинна перевищувати 30 хвилин.

2.5. Проводити співбесіду за спеціальними діагностичними завданнями для перевірки рівня загального розвитку дитини, затвердженими директором та погодженими з управлінням освіти і науки міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

2.6. Врахувати, що співбесіда з дитиною повинна включати діагностичні завдання для встановлення рівня загального розвитку, функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

2.7. Оголошувати батькам результати співбесіди в день її проведення.

3. Управлінню освіти і науки міської ради

3.1. Здійснювати координаційне та методичне забезпечення роботи
з обліку дітей 5 – 7 років.

Фіалко В.В., вересень – жовтень 2014

3.2. Здійснювати постійний контроль за прийомом дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Мальцева О.В., постійно

3.3. Забезпечити надання до департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації звітів про попередній набір учнів
у перші класи.

Мальцева О.В., до 20 числа кожного місяця, починаючи з березня

3. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки міської ради у визначений чинним законодавством термін.

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти
на заступника начальника управління освіти і науки міської ради
Мальцеву О.В., контроль залишаю за собою.Начальник управління
освіти і науки міської ради                                                                  О.М. БАШТАНЕНКОЗавізовано:
Мальцева О.В.
Фіалко В.В.