Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Екологічний проект "Сміття-актуальна екологічна проблема"

 

 

Екологічний проект "Сміття-актуальна екологічна проблема"

 

 

Тема: «Сміття-актуальна екологічна проблема»

Автор: Удовиченко Карина Євгенівна, учениця 11 класу КЗ «СЗШ №27» 

КЗ «СЗШ № 27» м.Дніпродзержинська

 

 

 

Обґрунтування актуальності теми: Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії, і, що вище рівень розвитку, то більше слідів її діяльності у вигляді відходів залишається на Землі. І якщо сьогодні без відходів людське життя нажаль уявити ще не можна, то треба принаймні зменшити їх кількість, знизити ту шкоду, яку вони чинять усьому живому. В Дніпропетровській області, наприклад, у 2010 році утворилося близько 1,5 млн. тон відходів.

 

Предмет та об`єкт вивчення: несанкціоновані сміттєзвалища Романково комунальні підприємства, що займаються благоустроєм міста та очисткою стічних вод

 

Мета екологічного проекту: привернути увагу громадськості та органів самоврядування міста до глобальної проблеми твердих побутових відходів, а також до участі у впорядкуванні та благоустрою  території  Романково; інформативно формувати екологічну культуру жителів, сприяючи організувати громадськість та показати роль районного самоврядування щодо участі у впорядкуванні та благоустрої міської та приміської території; прищеплювати учням та громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання; роз'яснення серед громадськості необхідності збереження навколишнього середовища.

Задачі екологічного проекту: дослідити територію Романково, виявити несанкціоновані сміттєзвалища, розробити план заходів щодо покращення екологічної проблеми; висвітлити результати дослідження на сайті школи, екологічному стенді; рекомендувати учням школи, жителям міста вжити необхідні заходи щодо утилізації сміття на території міста, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста; звернутися з проханням до депутатів Дніпровської районної ради, вжити відповідних заходів для подолання реальної проблеми несанкціонованих сміттєзвалищ, та презентація позитивного досвіду взаємодії самоврядування із громадскістю у вирішенні проблеми стихійних сміттєзвалищ.

 

Методи дослідження: емпіричне дослідження.

 

Наукова новизна та практична значимість отриманих результатів: Проблема твердих побутових відходів зовсім не нова. ЇЇ масштаби глобальні, і миритися з ними неможливо. Як відомо, руйнівний вплив людини на навколишнє середовище, врешті-решт, відбивається на здоров’ї самої людини. За даними лікарів, стан здоров’я населення Дніпропетровської області - незадовільний. У порівнянні з попередніми роками, кількість зареєстрованих хворих незмінно росте. Більше, ніж раніше населення скаржиться на хвороби органів дихання, кишково-шлункового тракту, системи кровообігу, статевої системи, цукровий діабет та онкологічні хвороби.

 

Основні положення проекту: Екологічна некомпетентність керівництва на міжнародному, федеральному й місцевому рівнях господарської роботи в останні 20 років все частіше приводить до екологічних криз у зонах впливу технології й, як наслідок, до росту захворюваності, зниженню середньої тривалості життя людей. Задумуючись над екологічними проблемами України, перш за все потрібно дбати про чистоту тієї території, на якій ти проживаєш. Саме це спонукає людей до дії, адже основний людський інстинкт «самозбереження». Проаналізувавши ситуацію, яка гостро постає у наш час, і спонукає розробити проект «Скажемо сміттю: Ні!». У ньому – детально викладена суть екологічної проблеми, запропоновані заходи органам міської влади для покращення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, організовані освітньо-виховні заходи спрямовані на формування екологічної культури жителів, розповсюдження позитивного досвіду взаємодії самоврядування із громадскістю спрямованого на вирішення проблеми стихійних сміттєзвалищ.

 

Відомості про впровадження проекту: досліджена територія Романково та її околиці, виявлено місця несанкціонованих сміттєзвалищ, запропоновано заходи щодо впорядкування сміттєзвалищ та підтримання жителями Романково присадибних ділянок та околиць міста у належному стані, презентовано досвід співпраці самоврядування із громадскістю, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів міста та учнів школи.

 

Відомості про публікації (за темою роботи): на сайті школи, створено буклети для населення міста.

Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.